CZYNSZ NAJMU, ceny brutto (z VAT) :

28.05 do 03.09:          700,- zł/dobę

03.09 do 28.05:          600,- zł/dobę

* Minimalny okres wynajmu to 7 dni (od soboty do soboty)
** Maksymalna liczba gości: 6 osób / dom
*** Sprzątanie końcowe płatne dodatkowo: 250,- zł
**** Możliwość otrzymania faktury VAT

 

KOSZTY EKSPLOATACJI:

Rozliczane osobno w dniu wyjazdu – na podstawie odczytów licznika. To koszty energii elektrycznej, zużycia oleju opałowego i wywozu ścieków.

W okresie ciepłym od Marca do Października koszt ten nie powinien przekroczyć 300,- zł/tydzień.

Zimą koszty eksploatacji mogą przekroczyć ten poziom w zależności od temperatury na zewnątrz budynku oraz racjonalnego gospodarowania energią przez Gościa.

 

ZALICZKI

Zaliczkę 20% należy wpłacić przelewem lub przekazem, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną.
Zwrot zaliczki przysługuje:
- 30 dni przed rozpoczęciem wczasów przysługuje zwrot w 100% dokonanej zaliczki,
- 20 dni przed rozpoczęciem wczasów przysługuje zwrot w 80% dokonanej zaliczki,
- w okresie krótszym niż 14 dni nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Zobacz również regulamin domów.